Tillbaka/Avbryt

Mindre 5 kamp/Lodge gäster

Bokare: Karl-Johan Seifert
e-post: k.seifert@telia.com-449 33 20
Lodge bokning 141
20 pers (5 lgn)

Event
Kvällsaktiviteten efter golf före middagen.
10 skott per person. Två grenar, dela upp i två grupper 100:-/person. ca 1 -1 ½ timme

Liknande aktiviteter

Inga liknande inlägg

 

Taggar

Inga taggar

 

Söderby

Datum: 2010-09-18

Kontaktperson

Gabriella Ekström